Villa Gržan

NAZIV PROJEKTA/PROJECT TITLE Villa Gržan TIPOLOGIJA/TIPOLOGY obiteljska kuća/single family house LOKACIJA/LOCATION Vicani,Istra,Croatia POVRŠINA PARCELE/SITE AREA 1646,00m2 BRUTTO POVRŠINA/GROSS FLOOR AREA 295,00m2 KLIJENT/CLIENT Privatno/privat PROJEKTIRANJE/DESIGN 2014-2015 STATUS/STATUS Dokumentacija u izradi/documentation in production.
AUTOR/PROJEKTANT Darijan Čekada